CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

H

Sunday, 5 February 2012

MINGGU 9

Sunday, 15 January 2012

PENGENALAN KEPADA BMM 31051.    Menggunakan Internet, laman web, pembelajaran secara dalam talian dan luar talian; model perpautan dalam penyusunan bahan, dan perpautan antara bahan.
2.    Memilih bahan Internet untuk pengajaran dan pembelajaran.
3.    Membina tapak pembelajaran yang mudah.
4.    Mengedit bahan pengajaran secara dalam talian.
5.    Menggunakan bahan bahasa Melayu dalam Internet, alat pengarangan, animasi dalam persembahan, dan cakera padat pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.
6.    Mengadakan simulasi pengajaran Bahasa Melayu secara sidang video.


SINOPSIS


Kursus ini menjelaskan penggunaan Internet, pemilihan bahan Internet, laman web, dan papak pembelajaran, perpautan dalam penyusunan bahan, perpautan antara bahan, pengeditan bahan pengajaran secara on  line; penggunaan bahasa Melayu dalam bahan Internet, simulasi pengajaran bahasa Melayu secara sidang video, penggunaan alat pengarangan, animasi dalam persembahan bahan; dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.


MINGGU 1
Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
 • Menggunakan web, video, audio, dan imej
 • Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
 • Menyimpan bahan dalam bentuk fail Internet dan katalog.


MINGGU 2
Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
 • Mengumpul bahan daripada Internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.
MINGGU 3
Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
 • Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan Internet
 • Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan Internet dalam bentuk brosur dan Power Point 
 MINGGU 4
 Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Memilih bahan sastera
 • Memilih bahan tatabahasa
 • Memilih bahan bidang ilmu lain
MINGGU 5
Membina dan Menggunakan Tapak dan Laman Web Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
MINGGU 6
Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
 • Struktur Linear
 • Struktur Rangkaian
MINGGU 7
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat  dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
 • Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran.
MINGGU 8
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan Luar Talian
 • Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
 • Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran
MINGGU 9
 Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian
 • Prosedur pengeditan
 • Prinsip pengeditan
 • Melaksanakan pengeditan
MINGGU 10
Pengajaran dan Pembelajaran Secara Bilik Darjah Maya
 • Membentangkan hasil kerja antara institut
 • Melaksanakan interaksi antara pelbagai institut
MINGGU 11
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video
 • Konferensi secara dalam talian
 • Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur
 • Merakamkan perbualan
MINGGU 12
Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
 • Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan
MINGGU 13
Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu
 • Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
 • Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
 • Memanipulasi animasi dalam persembahan
MINGGU 14
Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
 • Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
 • Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran
MINGGU 15
Seminar dan Pameran TMK Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang
 • Mengadakan seminar
 • Mengadakan pameran